โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม(ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ)
ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยศึกษาดูงาน ณ บ้านหนองโจด เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชน สร้างประสบการณ์กับครัวเรือนต้นแบบนำไปปรับใช้ในพื้นที่ให้เป็นชุมชนปลอดขยะและยกระดับ
หมู่บ้านต้นแบบของตำบลโนนไทยเป็นสถานที่ศึกษาดูงานได้ในอนาคต

อัพเดทเมื่อ : 27-06-2018 04:01:45


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย
ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์044-381414 ,044-381329 แฟ็กส์ 044-381329
E-mail:admin@nonthai.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology